Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Deniz Kılıç
Editor: Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
Tarih: 4 Nisan 2017
DOI: 10.1016/j.jemermed.2015.12.002. Epub 2016 Jan 29.

Giriş:

Acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı veya hipotansiyon ile gelen hastaların hayatını tehdit eden ayırıcı tanıların araştırılmasında acil hekimlerince yapılan odaklanmış kardiyak ultrason (FOCUS- Focused Cardiac Ultrasound) önemli bir rol oynar. FOCUS’un 4 standart penceresi bulunmaktadır: subksifoid, parasternal uzun aks, parasternal kısa aks ve apikal 4 odacık. Ayrıca suprasternal çentik penceresi (SSNV), kardiyologlar tarafından sıkça kullanılmasına ve Amerikan Ekokardiyoloji Cemiyeti tarafından önerilmesine rağmen Acil hekimlerince standart olarak kullanılmayan ek bir görüntüleme penceresidir. Bu pencere sayesinde aortik ark, innominat arter, sol ana karotis ve sol subklavien arter görüntülenebilir. Bu çalışmanın primer amacı Acil hekimlerince SSNV’nin kolayca ve doğru olarak değerlendirilebilir mi sorusuna yanıt aramak ve ayrıca sekonder olarak FOCUS’da elde edilen torakal aort çaplarının toraks bt anjio’da elde edilen değerlere uygunluğunu karşılaştırmak. Çalışma 1 yıl boyunca tek merkezde prospektif gözlemsel olarak planlanmış. Ultrasonlar çalışmaya kör olan, biri acil tıp eğitimi almakta olan kıdemli asistan olmak üzere, 4 acil tıp uzmanı tarafından yapılmış. Uzmanların ve kıdemli asistanın ultrason eğitimi, hastanenin kardiyoloğu olan ekokardiyografi şefi tarafından çalışma öncesinde 30 dakikalık 2 set şeklinde verilmiş.

P (Population):

2014 Nisan ve 2015 Mart ayları arasında acil serviste yapılan değerlendirmeye göre klinik olarak toraks anjio bt çekilmesi planlanan yetişkin hastalar çalışmaya dahil edilirken dış merkezde toraks anjio bt çekilmiş olan hastalar çalışmaya alınmamış.

I (İntervention):

Çalışmaya kör olan araştırmacılar Toraks Anjio Bt (TAB) çekilmiş olan hastalara SSNV dahil FOCUS uygulamış. SSNV için eko probu kullanılmış ve indikatör sağ kalçayı gösterecek şekilde suprasternal çentiğe yerleştirilmiş (Şekil 1). Sinüs valsalva, sinotübüler kavşak ve asendan aortanın görüntülenebilen en geniş çapı ölçülerek not alınmış (Şekil 2-A). SSNV’de yine aortun görüntülenebilen en geniş çapı ölçülmüş (Şekil 2-B). Hastalar ile ilgili bilgisi olmayan 2 radyolog tarafından TAB’lar değerlendirilmiş ve aynı seviyelerden ölçümler alınmış. Acil hekimleri SSNV’yi görüntüledikten sonra işlemin zorluğu açısından kolay, orta zor, zor ve uygun görüntüleme yapılamadı gibi 4 ölçekli bir puanlama yapmış. 

Şekil 1. SSNV görüntüsünün alındığı pozisyon

 

Şekil 2. A. Parasternal uzun aks;1. Sinüs valsalva, 2. Sinotübüler kavşak, 3. Asendan aort. B. SSNV; en geniş aorta çapı.

 

C (Comparison):

Ultrasonda elde edilen ölçümler TAB’da elde edilen ölçümler ile karşılaştırılmış.

O (Outcome):

SSNV hastaların %97’sinde başarıyla görüntülenmiş. Elde edilmeleri kolay ve zor olarak değerlendirilen görüntülemelerin oranları sırası ile %64.5 ve %7.6’ imiş (Şekil 3). Acil hekimlerince bakılan SSNV’de yapılan ölçümlerde olguların %61’inde TAB ile tam doğruluk saptanmış. %3.8’inde ise uygunsuz ölçümler olduğu görülmüş. SSNV’de 7 olguda TAB’da görünen aort anevrizması saptanamamış. Saptanamayan aort anevrizmalarından en küçük çaplı olanı 4.1 cm iken en büyük çaplı olanı ise 4.38 cm imiş. 

 

Şekil 3. Görüntülerin elde edilmesinin kolaylığının değerlendirildiği anketin sonuçları.

 

Sonuç:

Araştırmacılar çalışma sonucunda SSNV’nin acil hekimlerince pek kullanılmadığını oysa ki kısa bir eğitim sonrasında kolayca bakılabileceğini ve hasta hakkında ekstra bilgi verebileceğini, bu yüzden FOCUS pencerelerine ek olarak bakılması gerektiğini önermektedir. Bu pilot çalışmada SSNV ile aort ölçümleri TAB’da ölçülen değerlere oldukça yakın sonuçlar vermektedir. Yazarlar, daha fazla çalışma ile bu konunun irdelenmesi taraftarıdır.

 

Kinnaman KA, Kimberly HH, Pivetta E. Evaluation of the Aortic Arch from the Suprasternal Notch View Using Focused Cardiac Ultrasound. The Journal of emergency medicine. 50(4):643-50.e1. 2016. [pubmed]

 

Uzm. Dr. Deniz Kılıç

Kepez Devlet Hastanesi/Antalya'da çalışmaktadır. Kritik hastada ultrason eli ayağıdır. Hastane dışında arkadaşları ile sohbet etmeye ve gezip tozmaya bayılır.

Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

TATDUS "ex" başkanlarındandır. Klinik ultrasonografinin her türlü alanı ile ilgilenmeye, bilim kurguya, sonu yürürken belli olan yürüyüşlere, her daim yeni birşeyler öğrenmeye ve en çok da kızlarına bayılır. Halen Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görevlidir.

Yorumlar

Yorum bulunamadı. İlk yazan siz olun.

Yorum Gönder

Kurs TakvimiHazırlayanlar: Uzm. Dr. Ertuğ Günsoy · 11 Nisan 2019

 

Kas İskelet Sistemi Ultrasonu Teknik Kılavuzu - Omuz
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı · 29 Nisan 2018

Tüm Rehberler