Başlık ve Hazırlayan Tarih Detay
Acil serviste ultrason eşliğinde perikardiyosentez
Asst. Dr. Mehmet Kaan Cevhertaş
6 Ağustos 2018
Pulmoner Emboli - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Gastrointestinal Perforasyon - Dr. Adnan YAMANOĞLU
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Aort Diseksiyonu - Dr Adnan YAMANOĞLU
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
POST KPR KARDİYOJENİK ŞOK
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Travma Ultrasonu 1 - Dr Adnan YAMANOĞLU
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
21 Aralık 2016
ALT EXTREMİTE DVT ULTRASONU - VAKA 1
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
27 Aralık 2016
NEFES DARLIĞINA EKOKARDİYOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Akut Böbrek Yetmezliği Etyolojisinde Üriner Sistem Ultrasonu - Vaka Sunumu
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
Hipotansif Hastaya Yaklaşımda Yatakbaşı Ultrasonografi
Uzm. Dr. Özgür Dikme
2 Şubat 2017
SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
14 Şubat 2017
Ultrason ile Distal Radius Fraktürü ve Redüksiyonu
Uzm. Dr. Özge Can
Genişletilmiş - Hipotansif ve şoktaki hastaya ultrasonografik yaklaşım
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
14 Mart 2017
Ultrasonografi ile Endotrakeal Tüp Yerinin Doğrulanması
Doç. Dr. İsa Kılıçaslan
5 Nisan 2017
Perikardiyal tamponad
Uzm. Dr. Özgür Dikme
25 Nisan 2017
İntestinal Obstrüksiyon Ultrasonu
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
26 Mayıs 2017
Abdominal Aort Anevrizma Rüptürü Ultrasonu
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
9 Haziran 2017
Travmaya bağlı Pseudoanevrizma ve Arteriovenöz Fistül
Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
20 Temmuz 2017
Nefes darlığı ayırıcı tanısında kardiyak ultrason: Vaka 2
Uzm. Dr. Adnan Yamanoğlu
31 Temmuz 2017
Akciğer ultrasonu (Atelektazi ve Hepatizasyon)
Uzm. Dr. Özge Can
16 Ağustos 2017

Kurs TakvimiHazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci · 7 Haziran 2018

 

Kas İskelet Sistemi Ultrasonu Teknik Kılavuzu - Omuz
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı · 29 Nisan 2018

Tüm Rehberler