Faaliyetlerine 2007 yılı sonlarında başlayan Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS) bugüne değin acil servislerdeki onlarca acil tıp uzman ve araştırma görevlisine yatakbaşı ultrasonografi eğitimlerinin ulaşmasını sağladı, yazılı kaynaklar sunmayı başardı. Kritik hasta bakımında görev alan ve yan yana çalıştığımız pek çok hekim grubu ile de benzer ortak çalışmalar yaptık. Koşulsuz, 7/24, her ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunan acil servislerimizde ultrasonografi bakım kalitemizi ve güvenliğini arttıran, hasta memnuniyetimize katkı sağlayan bir araç oldu.

Bu misyon ve vizyonla yeni bir adım atıyoruz. Gelişmiş diğer ülkelerde de olduğu gibi tüm hekimlerimize açık, bilgi düzeyini arttırabilecek, Türkçe, hem TATDUS üyelerinin hazırladığı hem de sayfamızın takipçisi hekimlerimizin paylaştığı güncel olgu, yazın ve görsel verinin yer alacağı, yatakbaşı ultrasonografi kullanımına ilişkin bir kaynak tasarladık. Grubun tüm eğitim, araştırma etkinliklerinin de duyurulacağı sayfamızın hekimlerimizin her an ellerinin altında, hasta başında, nöbette keyifli bir eğitim aracı olmasını hedefliyor, diliyoruz.

Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

Kurs TakvimiHazırlayanlar: Uzm. Dr. Salih Ekinci · 7 Haziran 2018

 

Kas İskelet Sistemi Ultrasonu Teknik Kılavuzu - Omuz
Hazırlayanlar: Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı · 29 Nisan 2018

Tüm Rehberler